Forensz heeft een update uitgevoerd. De inhoud van de e-mail met betrekking tot het aangeven van reismotieven is gewijzigd. Voorheen ontving je een e-mail met daarin de gemaakte reizen direct zichtbaar.
Vanaf heden ontvang je een e-mail met daarin een link naar je persoonlijke Forensz portal. In je persoonlijke portal kun je per gemaakte reis je motief aangeven.
Forensz has performed an update. The content of the e-mail with regard to indicating travel motives has changed. Previously you received an e-mail with the trips made visible in the e-mail.
From now on you will receive an e-mail with a link to your personal Forensz portal. In your personal portal you can indicate your travel motive per trip.

Inloggen